Opieka merytoryczna: dr Liliana Szczuka-Dorna

Autor projektu: dr Eliza Ciałkowska-Günther

Konsultant techniczny: mgr Krzysztof Olszewski

Konsultanci: dr Katarzyna Matuszak, dr Iwona Gajewska-Skrzypczak, mgr Danuta Kaczmarek, mgr Barbara Sawicka

Opracowanie strony informatycznej: dipl. Inf. Bernhard Günther

Edycja poszczególnych kierunków studiów wg wydziałów:

Język Angielski
NrWydziałKierunekAutor
1.ArchitekturaArchitektura

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
mgr Beata Olszewska,
mgr Wiktoria Tyszka-Ulężałka,
mgr Agnieszka Rutkowska
2.Budowy Maszyn i Zarządzania:Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika
Inżynieria Biomedyczna
mgr Izabela Cichocka,
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Małgorzata Konopko
mgr Elżbieta Jeziorek
3.Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiskaBudownictwo
Inżynieria Środowiska
mgr Małgorzata Bączyńska
mgr Barbara Tarko
4.Elektroniki i TelekomunikacjiElektronika i Telekomunikacjamgr Aleksander Kubot
5.ElektrycznyAutomatyka i Robotyka
Elektrotechnika
Energetyka

InformatykaMatematyka
mgr Anna Górska
mgr inż. Krystyna Ciesielska
mgr inż. Dorota Żarnowska

mgr Karolina Dworek
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Waldemar Korczyk
mgr Karol Matysiak
mgr Olga Ranus
mgr Alicja Wegwerth-Kurpiewska
6.Fizyki TechnicznejFizyka TechnicznaMgr Karol Matysiak
7.InformatykiInformatyka


Automatyka i Robotyka
mgr Karolina Dworek
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Waldemar Korczyk
mgr Karol Matysiak
mgr Olga Ranus
mgr Ewa Hołubowicz
8.Inżynierii ZarządzaniaLogistyka


Inżynieria Bezpieczeństwa
mgr Agata Jankiewicz
mgr Anna Górska
mgr Elżbieta Jeziorek
mgr Alicja Lamperska
mgr Małgorzata Świca
mgr Edyta Olejarczuk
9.Maszyn Roboczych i TransportuMechanika i Budowa Maszyn

Transport
mgr Izabela Cichocka
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Justyna Połomka
8.Technologii ChemicznejTechnologia Chemiczna


Technologia Ochrony Środowiska
mgr Dorota Kudła
mgr Urszula Pawałowska
mgr Maria Kmieciak
mgr Waldemar Korczyk
mgr Monika Jeżyk

Język Niemiecki
NrWydziałKierunekAutor
1.Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiskaBudownictwo
Inżynieria Środowiska
mgr Michał Lichocki
mgr Michał Lichocki
2.Budowy Maszyn i ZarządzaniaInżynieria Materiałowa
Inżynieria Biomedyczna
Mechanika i Budowa Maszyn
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Mechatronika
mgr Joanna Skrobała
mgr Joanna Skrobała
mgr Joanna Skrobała
mgr Ewa Kapałczyńska
mgr Joanna Skrobała
3.ElektrycznyEnergetyka
Matematyka
mgr Iwona Flieger
mgr Iwona Flieger
4.Fizyki TechnicznejFizyka Techniczna
Edukacja Techniczno-Informatyczna
mgr Michał Lichocki
mgr Michał Lichocki
5.Inżynierii ZarządzaniaInżynieria Bezpieczeństwa
Zarządzanie
Logistyka
Inżynieria Zarządzania
mgr Ewa Kapałczyńska
mgr Ewa Kapałczyńska
mgr Maja Rakiewicz
mgr Ewa Kapałczyńska
6.Maszyn Roboczych i TransportuMechanika i Budowa Maszyn
Transport
Mgr Joanna Skrobała
mgr Maja Rakiewicz
7.Technologii Chemicznej
Technologia Chemiczna
Inżynieria Ochrony Środowiska
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
mgr Michał Lichocki
mgr Michał Lichocki
mgr Michał Lichocki