Opieka merytoryczna: dr Liliana Szczuka-Dorna

Autor projektu: dr Eliza Ciałkowska-Günther

Konsultant techniczny: mgr Krzysztof Olszewski

Konsultanci: dr Katarzyna Matuszak, dr Iwona Gajewska-Skrzypczak, mgr Danuta Kaczmarek, mgr Barbara Sawicka

Opracowanie strony informatycznej: dipl. Inf. Bernhard Günther

Edycja poszczególnych kierunków studiów wg wydziałów:

Język Angielski
NrWydziałKierunekAutor
1.ArchitekturaArchitekturaEdukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
mgr Wiktoria Tyszka-Ulężałka
mgr Danuta Bogacka
mgr Izabela Filipińska

mgr Agnieszka Rutkowska
2.Budowy Maszyn i Zarządzania:Mechanika i Budowa Maszyn


Mechatronika


Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Materiałowa
mgr Izabela Cichocka
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Katarzyna Sobańska

mgr Małgorzata Konopko
mgr Dagmara Otto

mgr Karolina Całka

mgr Jadwiga Wolak
3.Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiskaBudownictwo

Inżynieria Środowiska

mgr Małgorzata Bączyńska

dr Katarzyna Matuszak
mgr Barbara Tarko
4.Elektroniki i TelekomunikacjiElektronika i Telekomunikacjamgr Aleksander Kubot
5.ElektrycznyAutomatyka i Robotyka

Elektrotechnika

Energetyka


Informatyka


Matematyka w technice
mgr Ewa Hołubowicz

mgr inż. Krystyna Ciesielska

mgr Alicja Lamperska
mgr inż. Dorota Żarnowska

mgr Maciej Buczowski
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Karol Matysiak
mgr Maja Kmieciak
mgr Waldemar Korczyk
dr Artur Urbaniak

mgr Alicja Wegwerth-Kurpiewska
6.Fizyki TechnicznejFizyka Technicznamgr Karol Matysiak
mgr Liliana Anioła-Jędrzejek
7.InformatykiInformatyka


Automatyka i Robotyka
mgr Maciej Buczowski
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Maria Kmieciak
mgr Waldemar Korczyk
mgr Karol Matysiak
dr Artur Urbaniak

mgr Ewa Hołubowicz
8.Inżynierii ZarządzaniaLogistykaInżynieria Bezpieczeństwa

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
mgr Agata Jankiewicz
mgr Karolina Kałużna
mgr Małgorzata Świca

mgr Joanna Potrzebska

mgr Joanna Potrzebska
9.Maszyn Roboczych i TransportuMechanika i Budowa MaszynTransport


mgr Izabela Cichocka
dr Eliza Ciałkowska-Günther
mgr Katarzyna Sobańska

mgr Justyna Połomka
mgr Małgorzata Świca
mgr Jerzy Szelest
10.Technologii ChemicznejTechnologia ChemicznaInżynieria Chemiczna i ProcesowaTechnologia Ochrony Środowiska
mgr inż. Dorota Żarnowska
mgr Maja Kmieciak
mgr Urszula Pawałowska

mgr inż. Dorota Żarnowska
mgr Maja Kmieciak
mgr Urszula Pawałowska

mgr Waldemar KorczykJęzyk Niemiecki
NrWydziałKierunekAutor
1.Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiskaBudownictwo

Inżynieria Środowiska
mgr Michał Lichocki

mgr Michał Lichocki
2.Budowy Maszyn i ZarządzaniaInżynieria Materiałowa

Inżynieria Biomedyczna

Mechanika i Budowa Maszyn

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Mechatronika
mgr Joanna Skrobała

mgr Joanna Skrobała

mgr Joanna Skrobała

mgr Maja Rakiewicz
mgr Ewa Kapałczyńska

mgr Joanna Skrobała
3.ElektrycznyEnergetyka

Matematyka

Automatyka i Robotyka
mgr Iwona Flieger

mgr Iwona Flieger

mgr Iwona Flieger
4.Fizyki TechnicznejFizyka Techniczna

Edukacja Techniczno-Informatyczna
mgr Michał Lichocki

mgr Iwona Flieger
5.InformatykiAutomatyka I Robotykamgr Iwona Flieger
6.Inżynierii ZarządzaniaInżynieria Bezpieczeństwa


Logistyka


Inżynieria Zarządzania

mgr Danuta Kaczmarek
mgr Ewa Kapałczyńska

mgr Maja Rakiewicz
mgr Ewa Kapałczyńska

mgr Maja Rakiewicz
mgr Ewa Kapałczyńska
7.Maszyn Roboczych i TransportuMechanika i Budowa Maszyn

Transport
mgr Joanna Skrobała

mgr Maja Rakiewicz
8.Technologii Chemicznej
Technologia Chemiczna

Inżynieria Ochrony Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa
mgr Michał Lichocki

mgr Michał Lichocki

mgr Michał Lichocki